Hommmak Homojenizatör’ün Çalışma prensibi nedir? Nasıl çalışır ?

Hommmak Homojenizatör’ün Çalışma prensibi nedir? Nasıl çalışır ?

Ürün homojenizasyon valfine düşük hız ve yüksek basınçta ulaşır. (Homojenizasyon valfi ve yatağı arasındaki minimize edilmiş boşluk sayesinde) Buradan geçerken, parçacıkların mikronizasyonunu sağlayan yüksek basınç uygulanır: Ürün, düşük hız ve (geçiş başlığı ve darbe başlığı arasındaki küçük aralığa bağlı olarak) yüksek basınç etkisinde bulunan homojenizasyon valfine ulaşır. Geçiş esnasında, ürün büyük bir basınç kuvvetinin etkisinde kalır ve bu sayede partiküllerinin mikro hale gelmesi sağlanır. Mikro hale getirme sürecinde, hız şiddetlenir, hemen ardından küçük küresel patlama oluşur. Güçlü türbülans(sarmal hareket), yüksek frekanstaki titreşimlerle birleşmekte ve darbe halkasına yapılan baskının ardından homojenizasyon valfi yüzeyleri arasındaki yaprak şeklindeki geçişe bağlı olarak darbe kesme güçleri ortaya çıkmaktadır. Homojenizasyon süreci (dağıtma işlemi için uygun) tek kademe homojenizasyon valfi ile veya (emülsiyon kullanma gerekliliğinde ve istediğinde viskoziteyi kontrol etmek üzere) çift kademe homojenizasyon valfi ile gerçekleştirilebilir. İşlemlerin basit ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için, homojenizasyon valflarının her biri, özel havalı hidrolik ünitelerle donatılmıştır. Dayanıklılık, uzun ömür, sindirilebilirlik, mükemmel görüntü, koku ve aroma. Bunlar gıdaların işlenmesinde homojenizatör kullanarak elde edbileceğiniz avantajların sadece bir kaçı. Elde edilen sonuçlar yeni Hommak Homojenizatör teknolojisinin özellikle ekonomik ve kaliteli üretim açısından faydalarını ortaya koymaktadır.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.